Vi tar hand om dig och ditt hus!

Behovsstyrd ventilation

Vi erbjuder unika ventilationslösningar för den svenska marknaden med största fokus på god inomhusmiljö och energieffektivitet.

Behovsstyrd ventilation innebär att ventilationen förändras beroende på när och var vi befinner oss i huset och vad vi gör där.

Radon

Vi har en unik radonkompetens med erfarenhet från mätningar, radonutredningar och åtgärder

Har du förhöjda radonhalter kan vi hjälpa dig att utreda var det kommer ifrån och ge förslag på åtgärder som vi vet fungerar för att komma till rätta med problemen.

Friskahusbesiktningar

Få kontroll på din inomhusmiljö genom en besiktning av byggnaden.

Vi går igenom ditt hus och gör en grundlig genomgång av ventilation, fukt och luftkvalitet för 4995kr*